DTD vokoxml

DTD vokoxml


Dokumento kreita de dtd2html.pl 1.0

Ple(j) supra(j) elemento(j): tez, vortaro.

Ĉiuj elementoj: adm, alineo, art, aut, autoro, bib, bld, ctl, dif, drv, ekz, em, epilogo, fnt, frm, g, gra, ind, k, kap, klr, lok, lstref, mlg, mll, ofc, parto, precipa-parto, prologo, rad, ref, refgrp, rim, sekcio, snc, sncref, sub, subart, subdrv, subsnc, sup, tez, tezrad, titolo, tld, trd, trdgrp, url, uzo, var, vortaro, vrk, vspec.


Strukturarbo

VORTARO
 |
 +-art
 | |
 | +-adm
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-aut
 | |   |
 | |   +-#PCDATA
 | |  
 | | 
 | +-bld
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-fnt ...
 | | +-ind
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-klr ...
 | | | +-mll ...
 | | | +-tld ...
 | | | 
 | | +-klr
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-ctl ...
 | | | +-ekz ...
 | | | +-em ...
 | | | +-frm ...
 | | | +-klr ...
 | | | +-ref ...
 | | | +-refgrp ...
 | | | +-sncref ...
 | | | +-sub ...
 | | | +-sup ...
 | | | +-tld ...
 | | | +-trd ...
 | | | +-trdgrp ...
 | | | 
 | | +-tld
 | | | |
 | | | +-EMPTY
 | | | 
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | 
 | +-dif
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ctl
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-em ...
 | | | +-frm ...
 | | | +-tld ...
 | | | 
 | | +-ekz ...
 | | +-em
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-tld ...
 | | | 
 | | +-frm
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-g
 | | | | |
 | | | | +-#PCDATA
 | | | | 
 | | | +-k
 | | | | |
 | | | | +-#PCDATA
 | | | | 
 | | | +-sub ...
 | | | +-sup ...
 | | | 
 | | +-klr ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-snc ...
 | | +-sncref
 | | | |
 | | | +-EMPTY
 | | | 
 | | +-sub
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-g ...
 | | | +-k ...
 | | | 
 | | +-sup
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-g ...
 | | | +-k ...
 | | | 
 | | +-tld ...
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | 
 | +-drv
 | | |
 | | +-adm ...
 | | +-bld ...
 | | +-dif ...
 | | +-ekz ...
 | | +-fnt ...
 | | +-gra ...
 | | +-kap ...
 | | +-lstref ...
 | | +-mlg ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-rim ...
 | | +-snc ...
 | | +-subdrv
 | | | |
 | | | +-adm ...
 | | | +-bld ...
 | | | +-dif ...
 | | | +-ekz ...
 | | | +-fnt ...
 | | | +-gra ...
 | | | +-lstref ...
 | | | +-mlg ...
 | | | +-ref ...
 | | | +-refgrp ...
 | | | +-rim ...
 | | | +-snc ...
 | | | +-tezrad ...
 | | | +-trd ...
 | | | +-trdgrp ...
 | | | +-url ...
 | | | +-uzo ...
 | | | 
 | | +-tezrad ...
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | +-url ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-ekz
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ctl ...
 | | +-em ...
 | | +-fnt ...
 | | +-frm ...
 | | +-ind ...
 | | +-klr ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-sncref ...
 | | +-sub ...
 | | +-sup ...
 | | +-tld ...
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-fnt
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-aut ...
 | | +-bib
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-lok
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-url ...
 | | | 
 | | +-url ...
 | | +-vrk
 | |   |
 | |   +-#PCDATA
 | |   +-url ...
 | |  
 | | 
 | +-gra
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-vspec
 | |   |
 | |   +-#PCDATA
 | |  
 | | 
 | +-kap
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-fnt ...
 | | +-ofc
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-rad
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | 
 | | +-tld ...
 | | +-var
 | |   |
 | |   +-ekz ...
 | |   +-kap ...
 | |   +-klr ...
 | |   +-rim ...
 | |   +-uzo ...
 | |  
 | | 
 | +-lstref
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-klr ...
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-mlg
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | 
 | +-ref
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-klr ...
 | | +-sncref ...
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-refgrp
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ref ...
 | | 
 | +-rim
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-aut ...
 | | +-ctl ...
 | | +-ekz ...
 | | +-em ...
 | | +-fnt ...
 | | +-frm ...
 | | +-klr ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-sncref ...
 | | +-sub ...
 | | +-sup ...
 | | +-tld ...
 | | 
 | +-snc
 | | |
 | | +-adm ...
 | | +-bld ...
 | | +-dif ...
 | | +-ekz ...
 | | +-fnt ...
 | | +-gra ...
 | | +-lstref ...
 | | +-mlg ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-rim ...
 | | +-subsnc
 | | | |
 | | | +-adm ...
 | | | +-bld ...
 | | | +-dif ...
 | | | +-ekz ...
 | | | +-fnt ...
 | | | +-gra ...
 | | | +-lstref ...
 | | | +-mlg ...
 | | | +-ref ...
 | | | +-refgrp ...
 | | | +-rim ...
 | | | +-tezrad ...
 | | | +-trd ...
 | | | +-trdgrp ...
 | | | +-url ...
 | | | +-uzo ...
 | | | 
 | | +-tezrad ...
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | +-url ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-subart
 | | |
 | | +-adm ...
 | | +-bld ...
 | | +-dif ...
 | | +-drv ...
 | | +-ekz ...
 | | +-fnt ...
 | | +-gra ...
 | | +-lstref ...
 | | +-mlg ...
 | | +-ref ...
 | | +-refgrp ...
 | | +-rim ...
 | | +-snc ...
 | | +-tezrad ...
 | | +-trd ...
 | | +-trdgrp ...
 | | +-url ...
 | | +-uzo ...
 | | 
 | +-tezrad
 | | |
 | | +-EMPTY
 | | 
 | +-trd
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-ind ...
 | | +-klr ...
 | | +-mll
 | | | |
 | | | +-#PCDATA
 | | | +-ind ...
 | | | +-klr ...
 | | | +-tld ...
 | | | 
 | | +-ofc ...
 | | 
 | +-trdgrp
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | +-trd ...
 | | 
 | +-url
 | | |
 | | +-#PCDATA
 | | 
 | +-uzo
 |   |
 |   +-#PCDATA
 |   +-tld ...
 |  
 | 
 +-epilogo
 | |
 | +-#PCDATA
 | +-alineo
 |   |
 |   +-#PCDATA
 |   +-url ...
 |  
 | 
 +-precipa-parto
 | |
 | +-art ...
 | +-parto
 | | |
 | | +-art ...
 | | +-sekcio ...
 | | 
 | +-sekcio
 |   |
 |   +-art ...
 |  
 | 
 +-prologo
  |
  +-#PCDATA
  +-alineo ...
  +-autoro
  | |
  | +-#PCDATA
  | 
  +-titolo
    |
    +-#PCDATA
   
  


adm

La elemento adm povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|aut)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Administraj informoj estu por redaktado. Ili povus enhavi informojn pri kreodato, ŝanĝdato, aŭtoro, eraroj kaj plibonigproponoj pri artikolo. Ĝia strukturo ankoraŭ estas diskutatebla.

alineo

La elemento alineo povas okazi en epilogo, prologo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|url)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

unuopa alineo en la prologo-teksto

art

La elemento art povas okazi en parto, precipa-parto, sekcio, vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (kap, (subart|drv|snc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp| bld|adm|url|mlg|lstref|tezrad)*). La atributo mrk estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED)

komentoj

Unuopa artikolo de la vortaro. Ĝi povas okazi en vortaro (se ne ekzistas precipa-parto), precipa-parto, partosekcio. Tio dependas de la konkreta strukturo de la vortaro. Ĉiu artikolo entenas unue kapvorton kaj poste aŭ priskribajn elementojn aŭ plurajn derivaĵojn aŭ plurajn sencojn de la kapvorto aŭ subartikolojn.

aut

La elemento aut povas okazi en adm, fnt, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Aŭtoro de citita frazo aŭ verko

autoro

La elemento autoro povas okazi en prologo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Indiko de aŭtoro(j) de la vortaro. Ĝi estas enhavata en la prologo kaj povas okazi tie plurfoje.

bib

La elemento bib povas okazi en fnt. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Bibliografia indiko por fonto, estas mallongigo el listo de difinitaj bibliografieroj kaj anstataŭas verko- kaj aŭtoroindikon en la fontoj.

bld

La elemento bld povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr|fnt|ind|trd|trdgrp)*. La atributo alt estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo lok estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED) La atributo lrg estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo tip povas havi la valoro(j)n "img" "svg" (antaŭdifino: img)

komentoj

Bildo povas ilustri iun vorton aŭ sencon. Per la atributo lok ĝi referencas al ekstera dosiero, kiu entenas la bildon. Per alt kaj lrg vi povas doni fiksan formaton. Per tip vi donas tipon de la bildo, t.e. img por JPEG, GIF, PNG-bildo, svg por SVG-vektorgrafiko.

ctl

La elemento ctl povas okazi en dif, ekz, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|em|frm)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

citilita teksto, ekz. memindika uzo de vorto

dif

La elemento dif povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|trd|trdgrp|ref|refgrp|ekz|snc|tld|sncref|klr|em|sup|sub| ctl|frm)*. La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Difino estas la frazo difinanta la vorton, sencon aŭ subsencon. Ĝi povas esti ankaŭ en alia(j) lingvo(j) ol la vorto mem. La lingvon indikas la atributo lng.

drv

La elemento drv povas okazi en art, subart. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (kap, (subdrv|snc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp|bld| adm|url|mlg|lstref|tezrad)*). La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #REQUIRED)

komentoj

Derivaĵo ene de artikolo. Unu artikolo povas priskribi plurajn derivaĵojn de la kapvorto. Derivaĵo komenciĝas ja kapvorto kaj priskribaj elementoj pri ĝi aŭ el unu aŭ pluraj sencoj aŭ el unu aŭ pluraj subdividoj subdrv.

ekz

La elemento ekz povas okazi en art, dif, drv, klr, rim, snc, subart, subdrv, subsnc, var. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|fnt|uzo|ref|refgrp|ind|trd|trdgrp|tld|sncref|klr|em|sup| sub|ctl|frm)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Ekzemplo konsistas el ekzemplofrazo, klarigoj kaj fonto.

em

La elemento em povas okazi en ctl, dif, ekz, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Emfazo. Normale grase skribata vortoj.

epilogo

La elemento epilogo povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|alineo)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Epilogo de la vortaro. Ĝia strukturo momente ne estas specifita. Ĝi povas enhavi iun tekston.

fnt

La elemento fnt povas okazi en art, bld, drv, ekz, kap, rim, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|bib|aut|vrk|lok|url)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Fonto enhavas informojn pri autoro, verko, trovloko au aliajn informojn.

frm

La elemento frm povas okazi en ctl, dif, ekz, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|sup|sub|g|k)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Matematika au kemia formulo

g

La elemento g povas okazi en frm, sub, sup. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Grasa parto de formulo, ekz. vektoro, matrico k.s., bv. uzi nur en frm

gra

La elemento gra povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|vspec)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

kiel grammatikaj informoj momente estas permesataj nur indiko de la vortspeco.

ind

La elemento ind povas okazi en bld, ekz, mll, trd. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr|mll)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Parto de traduko, kiu liveras la kapvorton en la indekso, do <trd>sich <ind>bemühen</ind></trd> aperas sub bemühen. Aŭ parto de ekzemplo aŭ bildpriskribo, al kiu rilatas internaj tradukoj ktp.

k

La elemento k povas okazi en frm, sub, sup. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Kursiva parto de formulo, ekz. variablo k.s., bv. uzi nur en frm

kap

La elemento kap povas okazi en art, drv, var. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|rad|ofc|fnt|tld|var)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

kapvorto okazas en du kuntekstoj - komence de artikolo kaj komence de derivaĵo, en la unua kazo ĝi signas radikon en la dua kazo ĝi konsistas el iuj literoj kaj eble tildo refencanta al la kapvorto, krome en la kapvorto povas okazi fontindiko.

klr

La elemento klr povas okazi en bld, dif, ekz, ind, klr, lstref, mll, ref, rim, tez, trd, var. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|trd|trdgrp|ekz|ref|refgrp|tld|sncref|klr|em|sup|sub|ctl| frm)*. La atributo tip povas havi la valoro(j)n "ind" "amb" (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Klarigo pri vorto, difino, ekzemplo ktp.

lok

La elemento lok povas okazi en fnt. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|url)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Loko, kie troviĝas citita frazo aŭ vorto en verko

lstref

La elemento lstref povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr)*. La atributo lst estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED)

komentoj

Referenco al vortlisto el artikolo.

mlg

La elemento mlg povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

mallongigo de la kapvorto, ekz. che nomoj de organizajhoj.

mll

La elemento mll povas okazi en ind, trd. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr|ind)*. La atributo tip povas havi la valoro(j)n "kom" "mez" "fin" (antaŭdifino: #IMPLIED)


ofc

La elemento ofc povas okazi en kap, trd. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Oficialeco de la kapvorto/derivajho, povas esti *, 1, ..., 8 kiel en PIV

parto

La elemento parto povas okazi en precipa-parto. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (sekcio+|art+). La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Vortaroparto. Ĝi estas entenata en la precipa parto. Parto normale prezentas unu lingvon en plurlingva vortaro aŭ lingvodirekton en dulingva vortaro. Ĝia atributo lng indikas la lingvon de la kapvortoj en la parto.

precipa-parto

La elemento precipa-parto povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (parto+|sekcio+|art+). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Precipa parto de la vortaro. Ĝi enhavas rekte ĉiujn artikolojn aŭ sekciojn aŭ partojn. Diversaj partoj povas dividi diversajn lingvojn de la kapvortoj. Sekcioj grupigas vortojn komencighantajn je sama litero.

prologo

La elemento prologo povas okazi en vortaro. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|titolo|autoro|alineo)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Prologo de la vortaro. Ĝi povas enteni la titolo(j)n kaj aŭtoro(j)n de la vortaro kaj aliajn tekstojn.

rad

La elemento rad povas okazi en kap. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Radiko de kapvorto. Ĝi estas bezonata por anstaŭigo de tildoj. Sekve la "radiko" de afiksoj kaj finaĵoj estu ili mem, sen la streketoj antaŭe aŭ malantaŭe.

ref

La elemento ref povas okazi en art, dif, drv, ekz, klr, refgrp, rim, snc, subart, subdrv, subsnc, tez. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr|sncref)*. La atributo cel estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED) La atributo lst estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo tip povas havi la valoro(j)n "vid" "hom" "dif" "sin" "ant" "super" "sub" "prt" "malprt" "lst" "ekz" (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo val estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Referenco montras al alia, simil- aŭ alisignifa vorto, oni povas distingi diversajn rilattipon al la referencita vorto. La enhavo de la referenco estas tio, kio aperas en la legebla teksto. La referencitan vorton mem oni difinas per la atributo "cel". La celon oni plej bone difinas per: radiko.derivaĵo.difino, oni povas uzi la numeron de la difino au derivaĵo. Plej bone oni generas la markojn (t.e. la eblaj celoj de referenco) aŭtomate por minimumigi erarojn. La atributoj "lst" kaj "val" servas por referenci al vortlisto (tip="lst"), ekz. monatoj. Se temas pri ordigita listo, vi povas indiki valoron per "val", ekz. "3" che la monato marto.

refgrp

La elemento refgrp povas okazi en art, dif, drv, ekz, klr, rim, snc, subart, subdrv, subsnc, tez. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|ref)*. La atributo tip povas havi la valoro(j)n "vid" "hom" "dif" "sin" "ant" "super" "sub" "prt" "malprt" "lst" "ekz" (antaŭdifino: vid)

komentoj

Referencgrupo grupigas plurajn samtipajn referencojn. La tipon indikas la atributo tip. Tiukaze ne uzu la atributon tip en la subelementoj ref!

rim

La elemento rim povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc, var. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|ref|refgrp|ekz|aut|fnt|tld|sncref|klr|em|sup|sub|ctl| frm)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo num estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Rimarko povas enhavi iujn indikojn pri la vorto aŭ senco, krome referencojn, ekzemplojn, emfazitajn partojn.

sekcio

La elemento sekcio povas okazi en parto, precipa-parto. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (art+). La atributo lit estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Sekcio en vortaro. Ĝi estas entenata en la precipa parto aŭ en parto de ĝi kaj normale entenas ĉiujn artikolojn, kies kapvorto komenciĝas je sama litero. La atributo lit indikas tiun komencliteron.

snc

La elemento snc povas okazi en art, dif, drv, subart, subdrv. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (subsnc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp|bld|adm| url|mlg|lstref|tezrad)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo num estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo ref estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Senco de unuopa vorto en artikolo. Komparu la latinajn ciferojn en la artikoloj de PIV. Per mrk oni povas referenci sencon de alie. Per ref oni referencas al alia senco samartikola (uzata en malmultaj longaj artikoloj, ekz. "al". Per num la senco ricevas numeron. Atentu, ke future simbolaj nomoj por la sencoj estos perferataj kaj do numerado okazas automate ignorante la atributon num.

sncref

La elemento sncref povas okazi en dif, ekz, klr, ref, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel malplena. La atributo ref estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Referenco al alia senco. Tiu elemento estas anstatauigata per la numero de la referencita senco. Vi povas forlasi la atributon ref, se ekzistas parenca elemento ref, kies atributo cel montras al la referencita senco.

sub

La elemento sub povas okazi en dif, ekz, frm, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|g|k)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

malaltigita teksto, ekz. en ĥemiaj formuloj

subart

La elemento subart povas okazi en art. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (drv|snc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp|bld|adm| url|mlg|lstref|tezrad)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Subartikolo. Ĝi povas okazi en artikolo, se la signifoj de vorto (ofte ĉe prepozicioj kaj afiksoj) estas tre diversaj.

subdrv

La elemento subdrv povas okazi en drv. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (snc|fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp|bld|adm|url| mlg|lstref|tezrad)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Subderivaĵo. Ĝi grupigas plurajn proksimajn sencojn, se la priskribita vorto havas tre multajn sencojn. Tio povas rezulti en pli klara strukturo de la artikolo. La subdividaĵoj estas nombrataj per A), B), ...

subsnc

La elemento subsnc povas okazi en snc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (fnt|gra|uzo|dif|ekz|rim|ref|refgrp|trd|trdgrp|bld|adm|url|mlg| lstref|tezrad)*. La atributo mrk estas ID (antaŭdifino: #IMPLIED) La atributo ref estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Subsenco ene de senco. Ĝi redonas subtilaĵojn ene de unu senco. Ili estas nombrataj per a), b), ...

sup

La elemento sup povas okazi en dif, ekz, frm, klr, rim. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|g|k)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

altigita teksto, ekz. en ĥemiaj formuloj

tez

La elemento tez povas okazi en neniu alia elemento. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld|klr|ref|refgrp)*. La atributo cel estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED) La atributo mrk estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED) La atributo tip povas havi la valoro(j)n "super" "malprt" "listo" (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

NE PLU UZU! Tezaŭra nodo. Ĝi permesas referenci al tio, same kiel al kap kaj mem povas referenci al alia nodo.

tezrad

La elemento tezrad povas okazi en art, drv, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel malplena. La atributo fak estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Tezaŭraradiko. La kapvorto aperas en la enir-listo de la tezaŭro. Se vi uzas la atributon fak, ĝi aperas en la struktura enirlisto de la fako

titolo

La elemento titolo povas okazi en prologo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Titolo de la vortaro. Ĝi estas entenata en la prologo. Pluraj titoloj estas permesitaj.

tld

La elemento tld povas okazi en bld, ctl, dif, ekz, em, ind, kap, klr, lstref, mll, ref, rim, tez, uzo. Ĝia enhavo estas deklarita kiel malplena. La atributo lit estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Tildo rilatas al la radiko, donita en la kapvorto ĝi ne bezonas enhavon. La atributo lit indikas alian komencliteron ol havas la radiko. Grava por majuskligo kaj minuskligo.

trd

La elemento trd povas okazi en art, bld, dif, drv, ekz, klr, snc, subart, subdrv, subsnc, trdgrp. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|klr|ind|mll|ofc)*. La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Traduko kosistas el traduka vorto aŭ frazo kaj klarigoj, poste povos sekvi aliaj elementoj.

trdgrp

La elemento trdgrp povas okazi en art, bld, dif, drv, ekz, klr, snc, subart, subdrv, subsnc. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|trd)*. La atributo lng estas CDATA (antaŭdifino: #REQUIRED)

komentoj

Tradukgrupo kunigas diversajn tradukojn de sama lingvo.

url

La elemento url povas okazi en alineo, art, drv, fnt, lok, snc, subart, subdrv, subsnc, vrk. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). La atributo ref estas CDATA (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

Referenco al iu ekstera dosiero. En la HTML-versio de vortaro tio fariĝas <a href=...> Anstataŭ la TTT-ejo prefere uzu la alinomojn difinitajn en la DTD, ĉar alikaze la referencoj tro ofte malvalidiĝus.

uzo

La elemento uzo povas okazi en art, drv, ekz, snc, subart, subdrv, subsnc, var. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|tld)*. La atributo tip povas havi la valoro(j)n "fak" "reg" "klr" "stl" (antaŭdifino: #IMPLIED)

komentoj

La uzo povas esti stilo, fako, regiono aŭ alia klarigo, kiel estas uzata la vorto au termino. Por la fakoj kaj stiloj uzu unu el la aliloke listigitaj mallongigoj.

var

La elemento var povas okazi en kap. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (kap, (uzo|klr|ekz|rim)*). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

variaĵo de la vorto, ekz. meĥaniko - mekaniko, pomarbo - pomujo. Ĝi povas enhavi fontindikon k.s., sed ankaŭ rimarkojn kaj ekzemplojn, sed ĝi ne havas propran difinon. Ĝi aperas ene de kapvorto, ĉar ĝi ja estas ĝia variaĵo.

vortaro

La elemento vortaro povas okazi en neniu alia elemento. Ĝia enhavo estas deklarita kiel ((prologo?,precipa-parto,epilogo?)|art+). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Radiko de la strukturarbo de vortaro. La elemento ampleksas la tutan vortaron.

Ĝi entenas aŭ prologon, precipan parton kaj epilogon aŭ plurajn artikolojn. Prologo kaj epilogo estas nedevigaj. La ebleco de rekta enteno de artikolo ne estas destinita por kompletaj vortaroj, sed por eltiroj aŭ unuopa artikolo.


vrk

La elemento vrk povas okazi en fnt. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA|url)*. Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Verko, en kiu troviĝas citita frazo aŭ vorto

vspec

La elemento vspec povas okazi en gra. Ĝia enhavo estas deklarita kiel (#PCDATA). Ĝi ne havas atributojn.

komentoj

Vortspeco. Ekz. subst. por substantivo; tr./ntr. por transitivaj kaj netransitivaj verboj ktp.